Privacyreglement

In ons privacyreglement staat beschreven hoe gegevens worden opgeslagen, voor hoe lang, en met wie de gegevens worden gedeeld.

Enkele belangrijke punten uit dit reglement zijn:

  • Het registreren van belangrijke informatie – zoals medische en psychologische gegevens – is voor ons van belang voor het stellen van de juiste diagnose en de afstemming van onze hulpverlening daarop.
  • Voor het verstrekken van die informatie aan derden moeten onze cliënten toestemming geven.
  • Back to Basic Twente moet kunnen aantonen waarom registratie van gegevens in het belang is van de cliënt.

Het gehele privacyreglement is in te zien op onze kantoren in Almelo en Hengelo. Van dit document is tevens tegen een kleine vergoeding ook een kopie op te vragen.