Verwijzers

Back to Basic Twente begeleidt cliënten met een indicatie/beschikking vanuit de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het CIMOT (beschermd wonen). Zowel met de 14 Twentse gemeenten, het CIMOT (beschermd wonen) als met het Menzis zorgkantoor heeft Back to Basic Twente afspraken voor het leveren van de juiste zorg gemaakt. Neem contact met ons op voor meer informatie.