Klachten

Wanneer je een klacht hebt over Back to Basic of een van onze medewerkers, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. We maken vervolgens een afspraak om de klacht te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Als je niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek, kun je de klacht schriftelijk indienen bij de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Back to Basic hecht veel waarde aan deskundige hulpverlening, daarom werken we volgens een klachtenreglement. Deze is hier onder te downloaden:

Download het klachtenreglement klik hier
Download het klachtenformulier klik hier

Wil je onze organisatie een compliment geven, of heb je feedback of een goed idee?
Mail ons op:  info@b2b-twente.nl