Voor wie

Back to Basic Twente helpt mensen die hun basis kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning en woon- of ambulante begeleiding aan mensen -met een zorgindicatie in de regio. Jongeren én volwassenen. Want ieder mens is uniek.

INDICATIE/BESCHIKKING
Voor deze hulpverlening is een indicatie nodig. Dit is een meting van de zorgbehoefte vanuit de Twentse gemeenten, vanuit Beschermd Wonen of vanuit het Menzis zorgkantoor. De Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) liggen hieraan ten grondslag. Zowel met de 14 Twentse gemeenten, het CIMOT (beschermd wonen) als met het Menzis zorgkantoor heeft Back to Basic Twente afspraken voor het leveren van de juiste zorg gemaakt. Neem contact met ons op voor specifieke informatie over of hulp bij het verkrijgen van een indicatie. Ook bij het zorgloket van uw gemeente kunt u terecht voor vragen over een indicatie.

Wat bieden wij

Onze hulpverlening bestaat uit ondersteuning, woonbegeleiding, ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding en dagbesteding. Welke hulp heb jij nodig? Met jou en jouw netwerk (dit varieert van ouders en mantelzorgers tot officiële verwijzers) kijken we altijd eerst naar jouw sterke kanten en kwaliteiten. Want dat is jouw basis. En gelijk het uitgangspunt voor de invulling van de hulpvraag. Onze deskundige ondersteuning en begeleiding is laagdrempelig en betrouwbaar. Wij zijn er voor jou.

WAAR?
Back to Basic Twente begeleidt vanuit haar kantoren in Hengelo en Almelo mensen in heel Twente. Wij hebben eigen woonvoorzieningen in Almelo, Borne, Enschede en Hengelo.

Onze werkwijze

Onze insteek is altijd positief. Want ieder mens is uniek en heeft zijn eigen talenten. Een goede vertrouwensrelatie is voor ons de basis. Én de leidraad voor onze kernwaarden:

  • Dienstbaarheid
  • Betrouwbaarheid
  • Geborgenheid
  • Onvoorwaardelijke acceptatie

Onze hulpverlening is laagdrempelig. Wat kan jijzelf? De eigen kracht van ieder mens is altijd ons uitgangspunt. Onze methodieken zijn oplossingsgericht en wij maken veelal gebruik van jouw (sociale) netwerk. Samen bekijken wij hoe onze hulpverlening kan bijdragen aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

AANMELDINGSFASE

Een eerste kennismaking met Back to Basic Twente. Dit kan per mail, telefonisch of op een van onze kantoren.

INTAKEFASE

We bekijken samen wat jouw hulpvraag is en hoe Back to Basic Twente jou kan begeleiden en ondersteunen.

OPNAMEFASE

Nu worden praktische zaken aangepakt: we leren elkaar beter kennen en stellen een zorgplan op.

ANALYSEFASE

Samen proberen we helder te maken wat jouw sterke kanten zijn. Ook kijken we op welk gebied je nog ondersteuning nodig hebt.

PLANNINGSFASE

Het opstellen van doelen en acties staat centraal in deze fase. Deze doelen en acties leggen we vast in jouw zorgplan.

UITVOERINGSFASE

Je gaat nu actief aan de slag met de gestelde doelen en acties. Soms doe je dit zelfstandig en soms met hulp van jouw begeleider.

EVALUATIEFASE

In deze fase kijken we samen terug op het proces dat je tot nu toe hebt doorlopen. Wat gaat goed en wat kan nog beter?

UITSTROOMFASE

Jouw hulpverlening bij Back to Basic Twente wordt afgerond. Eventueel bekijken we of een overdracht nodig of gewenst is.