Back to Basic Twente: wij zijn er voor jou!

Terug naar de basis, dat is wat Back to Basic Twente wil. Al vanaf onze start in 2008 begeleidt Back to Basic Twente – destijds beter bekend als ‘B2B-Twente’ –  mensen die hun basis kwijt zijn. Wij staan voor deskundige ondersteuning, woonbegeleiding, ambulante begeleiding, gezinsbegeleiding en dagbesteding. Alle jongeren en volwassenen die wij begeleiden zijn zelf leidend in het traject dat zij bij ons doorlopen. Wij willen iedere cliënt ondersteunen en laten bereiken wat hij of zij nastreeft.

Kwaliteit staat voorop

De laatste jaren is onze organisatie sterk gegroeid. Naast ambulante begeleiding bieden wij ook al jaren woon- en gezinsbegeleiding. Daarnaast hebben wij met de 14 Twentse gemeenten een overeenkomst voor maatwerkvoorzieningen volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) afgesloten. Ondanks deze sterke groei, is nog steeds het bieden van perfecte zorg belangrijk voor ons. Met goed gekwalificeerde medewerkers en het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem werken wij continu aan de kwaliteit van onze zorg.

Onze kernwaarden

Bij Back to Basic Twente is het contact laagdrempelig. Wij accepteren onze jongeren en volwassenen onvoorwaardelijk. We stellen ons dienstbaar op: de hulpvraag en wensen van onze cliënten zijn onze leidraad. Zo creëren wij een vertrouwensband en zien mensen dat hun belang daadwerkelijk voorop staat. Deze betrouwbaarheid is voor ons vanzelfsprekend en vormt de basis voor het voelen en ervaren van geborgenheid. Deze kernwaarden zijn de rode draad voor ons team van deskundige medewerkers.